افتتاح -سومین «مدرسه کاغذها-مدرسه کاغذ-استان گیلان-اداره کل نوسازی مدارس گیلان Archives - صفیر گیلان
سومین مدرسه از محل فروش کاغذ باطله ها درتالش ساخته شد 12 آبان 1399

سومین مدرسه از محل فروش کاغذ باطله ها درتالش ساخته شد

سومین «مدرسه کاغذها» در استان گیلان در شهرستان تالش افتتاح شد