افتتاح- واحد مسکونی -رئیس سازمان برنامه و بودجه-گیلان-مددجویان کمیته امداد گیلان-دکتر محمدباقر نوبخت- Archives - صفیر گیلان
افتتاح ۱۶۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد 23 بهمن 1399
با حضور رئیس سازمان برنامه و رئیس کمیته امداد کشور

افتتاح ۱۶۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد

با حضور معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، استاندار گیلان و رئیس کمیته امداد کشور ۱۶۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) افتتاح شد.