افت فشار آب، مدیر آبفای فومن،وحید مهجور،روستای سید آباد فومن Archives - صفیر گیلان
رفع مشکل افت فشار ۶۲۰ مشترک روستای سید آباد فومن 18 اردیبهشت 1402
مهجور مدیر آبفای فومن خبر داد؛

رفع مشکل افت فشار ۶۲۰ مشترک روستای سید آباد فومن

صفیر گیلان؛با تعویض الکتروپمپ چاه روستای سید آباد ، چاه مذکور مجدد راه اندازی و به شبکه آبرسانی این روستا متصل گردید.