افزایش سن ازدواج، زیر تیغ،جهانبخش آرمان،ورزش و جوانان گیلان، سبک زندگی،فرزند آوری Archives - صفیر گیلان
سن ازدواج و فرزند آوری در خانواده های مرفه زیر تیغ سبک زندگی 28 خرداد 1402
جهانبخش آرمان در رشت؛

سن ازدواج و فرزند آوری در خانواده های مرفه زیر تیغ سبک زندگی

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان با بیان اینکه مسکن و اشتغال دغدغه مهم خانواده‌ها و جوانان برای امر ازدواج محسوب می‌شود، افزود؛در خانواده‌های مرفه نیز سن ازدواج افزایش و فرزندآوری کاهش یافته واین امر نشان از نوع سبک زندگی است که امروز بر جامعه حاکم شده و با تغییرآن می‌توان در این راستا اثر داشت.