افزون بر هزار و صد خدمت،گیلان، درمان، دارو، مانور درمان، جمعیت هلال احمر ، مردم، شهربیجار Archives - صفیر گیلان
هزار و صد خدمت درمانی، پزشکی و دارویی در مانور درمان جمعیت هلال احمر به مردم شهربیجار ارائه شد 24 اردیبهشت 1401
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان خبر داد؛*

هزار و صد خدمت درمانی، پزشکی و دارویی در مانور درمان جمعیت هلال احمر به مردم شهربیجار ارائه شد

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان خبر داد؛افزون بر هزار و صد خدمت درمانی، پزشکی و دارویی در مانور درمان جمعیت هلال احمر به مردم شهربیجار ارائه شد