المان،المان شهر رشت،تاریخ و فرهنگ رشت،شورا،رئیس شورای اسلامی شهر رشت Archives - صفیر گیلان
المان  میادین هیچ سنخیتی با تاریخ و فرهنگ رشت ندارد/تلاش شورا برای تعیین تکلیف نیروهای ایثارگر شهرداری رشت 18 اردیبهشت 1401
رئیس شورای اسلامي شهر رشت :

المان میادین هیچ سنخیتی با تاریخ و فرهنگ رشت ندارد/تلاش شورا برای تعیین تکلیف نیروهای ایثارگر شهرداری رشت

رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: یکصد و ده نفر از خانواده های معرز شهدا و حدود هفتصد نفر از ایثارگران در سازمان های مختلف زیر مجموعه شهرداری رشت مشغول فعالیت هستند که مایه افتخار و مباهات است .