المپیاد ،مشارکت، بسکتبال ، ورزش و جوانان گیلان Archives - صفیر گیلان
آمادگی میزبانی المپیاد استعدادهای برتر در۲ رشته ورزشی هاکی و بسکتبال را داریم 01 مرداد 1401
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای ورزش و جوانان گیلان :

آمادگی میزبانی المپیاد استعدادهای برتر در۲ رشته ورزشی هاکی و بسکتبال را داریم

صفیر گیلان؛برای مشارکت در برگزاری سومین دوره بازیهای المپیاد استعداداهای برتر کشور ،گیلان آمادگی میزبانی دو رشته ورزشی هاکی و بسکتبال را دارد .