امام جمعه شهرستان فومن،فرماندار فومن،نظارت بر ساخت و ساز،نقش نظام مهندسی، بحران ، کاهش خسارات Archives - صفیر گیلان
نقش نظام مهندسی در کاهش خسارات در بحران ها با نظارت بر ساخت و ساز 05 اسفند 1400
فرماندار فومن با حضوردر دفتر نظام مهندسی شهرستان ،

نقش نظام مهندسی در کاهش خسارات در بحران ها با نظارت بر ساخت و ساز

صفیر گیلان؛فکور فرماندار شهرستان ضمن تبریک روز مهندس، اظهار کرد: نظام مهندسی با مسئولیت مهم نظارت بر ساخت و ساز و توجه به استحکام بنا، زمینه ساز افزایش امنیت در زمان وقوع حوادث و سوانح طبیعی شده است.