امتیاز- انشعابات-پروانه ساختمانی -فرماندار فومن Archives - صفیر گیلان
دادن امتیاز انشعابات به اماکنی که فاقد پروانه ساختمانی هستند غیر مجاز است 29 اسفند 1399
فرماندار فومن در جلسه کارگروه پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز؛

دادن امتیاز انشعابات به اماکنی که فاقد پروانه ساختمانی هستند غیر مجاز است

محسنی با بیان این که دادن امتیاز انشعابات به اماکنی که فاقد پروانه ساختمانی هستند غیر مجاز است، بر لزوم وحدت رویه میان ادارات خدمات رسانی در پاسخگویی به مراجعین و متقاضیان تاکید کرد.