امور آب،شهرستان رودبار،سد تاریک،سد سفید رود،تصرف Archives - صفیر گیلان
رفع تصرف بیش از ۴۷ هزار متر مربع از اراضی رودخانه سفیدرود در پایین دست سد تاریک 11 دی 1402
نماینده امور آب مرکزی گیلان در شهرستان رودبار خبر داد :

رفع تصرف بیش از ۴۷ هزار متر مربع از اراضی رودخانه سفیدرود در پایین دست سد تاریک

بیش از ۴۷ هزار متر مربع از اراضی رودخانه سفیدرود در پایین دست سد تاریک رفع تصرف شد.