امور بین الملل،شهردار رشت،مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت ، شهرداری رشت Archives - صفیر گیلان
سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت منصوب شد 04 شهریور 1400
با حکم شهردار رشت ،

سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت منصوب شد

با حکم شهردار رشت ، سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت منصوب شد.