امیرحسین طاهری ،مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، امور هنری Archives - صفیر گیلان
فاطمه فروتن سرپرست معاونت امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد گیلان شد 02 آبان 1402
اولین حکم امیرحسین طاهری؛

فاطمه فروتن سرپرست معاونت امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد گیلان شد

«فاطمه فروتن» با حکم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با حفظ سمت، به عنوان «سرپرست معاونت امور هنری، سینمایی و سمعی بصری» اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان منصوب شد.