امیر سرتیپ دوم حمزه بیدادی-فرمانده قرارگاه جنوب غرب نزاجا - نزاجا -خروج دام- خروج غیر قانونی راس دام Archives - صفیر گیلان
جلوگیری مرزداران ارتش از خروج ۵۰۰ راس دام زنده 03 دی 1399

جلوگیری مرزداران ارتش از خروج ۵۰۰ راس دام زنده

امیر سرتیپ دوم حمزه بیدادی افزود:مرزبانان علاوه بر حراست شبانه روزی از مرز‌های کشور، وظیفه حفاظت از امنیت اقتصادی مردم و جلوگیری از قاچاق احشام را نیز بر عهده دارند.