انتخابات،محمد آرتامهر،قهوه خانه،شوراها،شوراهای اسلامی شهر و روستا،شوراهای اسلامی شهر رشت Archives - صفیر گیلان
بی‌اعتمادی رشتوندان نتیجه‌ی تصمیمات قهوه خانه‌ای 30 فروردین 1400
یادداشت/ محمد آرتامهر

بی‌اعتمادی رشتوندان نتیجه‌ی تصمیمات قهوه خانه‌ای

شورایی که باید موانع موجود شهر را از مسیر بردارد، خود به عامل بی‌اعتمادی و عقب ماندگی رشت تبدیل شده است.