انتصاب،انتصابات در شهرداری رشت،رشت،شهرداری رشت،علیرضا حسنی،علیرضا قانع Archives - صفیر گیلان
سه انتصاب در شهرداری رشت؛ از مدیریت حوزه تا سازمان سیما و منظر 09 آبان 1402
با احکام جداگانه شهردار رشت؛

سه انتصاب در شهرداری رشت؛ از مدیریت حوزه تا سازمان سیما و منظر

شهردار رشت طی احکام جداگانه ای مدیر حوزه، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز و مدیر منابع انسانی شهرداری را منصوب کرد.