انتصاب،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،سرپرست دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان،محمود مرتضوی Archives - صفیر گیلان
مشاور رییس و سرپرست دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد 10 مهر 1401
طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

مشاور رییس و سرپرست دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر محمود مرتضوی، به عنوان مشاور رییس و سرپرست دفتر ریاست دانشگاه منصوب شد.