انتصاب،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،فیروز سرودی،نسیبه یوسفیان Archives - صفیر گیلان
سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد 11 آذر 1402
بازگشت مجدد فیروز سرودی به معاونت؛

سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر فیروز سرودی به عنوان سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه منصوب شد.