انتصاب،سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان،شراره کاوسی،کیوان محمدی Archives - صفیر گیلان
شراره کاوسی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان شد 10 مرداد 1400
با حکم دکتر نوبخت؛

شراره کاوسی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان شد

صفیر گیلان؛طی حکمی از سوی دکتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر شراره کاوسی به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان منصوب شد.