انتصاب،شرکت گاز استان گیلان،مجید چگنی،مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، Archives - صفیر گیلان
انتصاب مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان گیلان 24 فروردین 1401
طی حكمی از سوی مجید چگنی،

انتصاب مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان گیلان

صفیر گیلان؛عیسی جمال نیکویی” به عنوان «مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان گیلان» منصوب شد.