انتصابات جدید در شهرداری رشت-رشت-زینب فلک دوست-سازمان- ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی-شهرداری رشت-علیرضا حسنی-علیرضا قانع-محمد احمدی-مرتضی عاطفی Archives - صفیر گیلان
انتصابات جدید در شهرداری رشت؛ قانع، حسنی، عاطفی و یزدانی پست گرفتند 22 آبان 1399

انتصابات جدید در شهرداری رشت؛ قانع، حسنی، عاطفی و یزدانی پست گرفتند

طی احکامی از سوی سید محمد احمدی شهردار رشت، چهار مدیر جدید شهرداری رشت منصوب شدند.