انتصاب-رحمت حیدری نژاد- آستانه-فرماندار سیاهکل-محمود صوفی-وزارت کشور Archives - صفیر گیلان
“رحمت حیدری نژاد آستانه” به سمت فرماندار شهرستان سیاهکل منصوب شد 06 اسفند 1399
با حکم وزیر کشور؛

“رحمت حیدری نژاد آستانه” به سمت فرماندار شهرستان سیاهکل منصوب شد

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حکمی رحمت حیدری نژاد آستانه را به سمت فرماندار شهرستان سیاهکل منصوب کرد.