انحصار، قیمت گذاری،عضو کمیسیون کشاورزی،،مجمع نمایندگان،محصولات کشاورزی، شکست Archives - صفیر گیلان
انحصار قیمت گذاری محصولات کشاورزی شکسته شد 18 بهمن 1399
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

انحصار قیمت گذاری محصولات کشاورزی شکسته شد

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت:با طرح دوفوریتی اصلاح قیمت گذاری و خرید محصولات استراتژیک بخش کشاورزی در مجلس یمت‌گذاری محصولات از دست دولت خارج شده است.