انرژی برق ،بزرگترین نیروگاه گیلان،شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان Archives - صفیر گیلان
دریافت ۶۲۵ هزارمگاوات ساعت انرژی برق از بزرگترین نیروگاه گیلان 24 بهمن 1402
مدیر دفتر بازار برق شرکت برق منطقه ای گیلان عنوان کرد:

دریافت ۶۲۵ هزارمگاوات ساعت انرژی برق از بزرگترین نیروگاه گیلان

صفیر گیلان؛مدیر دفتر بازار برق شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: از نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان ۶۲۵ هزار مگاوات ساعت انرژی برق در دی ماه امسال دریافت شد.