انوش دهنادیپروتکل های بهداشتیعلوم پزشکی گیلانکروناکرونا در گیلانکرونا ویروسماسکواکسن Archives - صفیر گیلان
استفاده از ماسک در گیلان به پایین ترین حد رسیده است 10 مرداد 1400
معاون درمانی علوم پزشکی گیلان:

استفاده از ماسک در گیلان به پایین ترین حد رسیده است

صفیر گیلان؛معاون درمانی علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه عادی انگاری شهروندان می تواند فاجعه بار باشد، گفت: استفاده از ماسک در گیلان به پایین ترین حد رسیده است.