اهدای عضو، استان گیلان،سینا شادپور،مرگ مغزی،دانشگاه علوم پزشکی گیلان Archives - صفیر گیلان
بیست و یکمین اهدای عضو ماندگار استان گیلان درسال ۱۴۰۰ انجام شد 05 آذر 1400
در پی رضایت خانواده سخی و‌ ایثارگر مرحوم سینا شادپور،

بیست و یکمین اهدای عضو ماندگار استان گیلان درسال ۱۴۰۰ انجام شد

صفیر گیلان؛بیست و یکمین اهدای عضو سال جاری با همکاری تیم های واحد فراهم آوری گیلان و مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت درگیلان نجاتبخش بیماران نیازمند شد.