اهدای عضو، المیرا حسن پور ، حمیدرضا رنجبر ،دانش آموز، نادر جهان آرای ،بیماران، پیوند عضو Archives - صفیر گیلان
اهدای عضو، فرصتی دوباره برای زندگی بیماران نیازمند به پیوند عضو 13 آذر 1398

اهدای عضو، فرصتی دوباره برای زندگی بیماران نیازمند به پیوند عضو

صفیر گیلان/نادر جهان آرای مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با هیات همراه با حضور در منزل خانواده حمیدرضا رنجبر دانش آموز ۱۶ ساله خشکبیجاری و المیرا حسن پور دانش آموز پایه نهم کیاشهری، از اقدام انساندوستانه و خداپسندانه خانواده این نوجوانان دچار مرگ مغزی، برای رضایت اهدای عضو عزیزشان قدردانی کرد. وی در سخنانش اهدای اعضای افراد دچار مرگ مغزی را کاری انساندوستانه عنوان […]