اهدای عضو ،دانشگاه علوم پزشکی ،عضو اهداکننده جوان، ابراهیم حسنی مقدم،شفت گیلانی Archives - صفیر گیلان
نجات جان ۳ بیمار نیازمند عضو توسط اهداکننده جوان ابراهیم حسنی مقدم 21 دی 1402
از چما چای شفت در گیلان

نجات جان ۳ بیمار نیازمند عضو توسط اهداکننده جوان ابراهیم حسنی مقدم

صفیر گیلان/اهدا کننده زنده یاد آقای ابراهیم حسنی مقدم اهل چماچا به علت آسیب به سر و پس از تایید پزشکان متخصص و رضایت خانواده محترم و ایثارگرش اعضای بدن ایشان را اهدا نمودند.