اولین جلسه کارگروه نظارت، دادستان گیلان،سید مهدی فلاح میری، حقوق ، دستگاه های اجرایی Archives - صفیر گیلان
اولین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه با موضوع بررسی برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی گیلان برگزار شد 03 اردیبهشت 1403
با حضور دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان گيلان

اولین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه با موضوع بررسی برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی گیلان برگزار شد

با حضور سید مهدی فلاح میری اولین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه با موضوع بررسی برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی