ایران پوپلین،برند،رنگرزی،صمت گیلان،صمت،صنعت گیلان Archives - صفیر گیلان
افزایش تولید ۴۷ درصدی ایران پوپلین نسبت به سال ۱۳۹۹/ ایران پوپلین، شناسنامه و هویت صنعتی گیلان است 25 خرداد 1402
مدیرکل صمت گیلان در بازدید از شرکت ایران پوپلین:

افزایش تولید ۴۷ درصدی ایران پوپلین نسبت به سال ۱۳۹۹/ ایران پوپلین، شناسنامه و هویت صنعتی گیلان است

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان گیلان در حضور مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه ملی تاکید کرد: هرچند ظرفیت تولید ایران پوپلین نسبت به سال ۱۳۹۹ مطلوب شده است ولی مردم گیلان منتظرند که شرکت ایران پوپلین به نقطه اوج تولید خود برسد.