بازار برق،برق،برق منطقه ای گیلان، نیروگاه های گیلان و بادی منجیل، نیروگاه بادی منجیل Archives - صفیر گیلان
دریافت برق از نیروگاه های گیلان و بادی منجیل 06 دی 1400
در آذر ماه امسال تحقق یافت؛

دریافت برق از نیروگاه های گیلان و بادی منجیل

صفیر گیلان؛دریافت بیش از ۶۶۰ هزار مگاوات ساعت انرژی برق از نیروگاه های گیلان و بادی منجیل در آذر ماه امسال؛