بازدید میدانی،دکتر آشوبی،مامایی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، مرکز آموزشی و درمانی الزهرا(س) رشت Archives - صفیر گیلان
بازدید میدانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز آموزشی و درمانی الزهرا(س) رشت 16 بهمن 1402
به منظور بررسی کم و کیف خدمات سلامت،

بازدید میدانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز آموزشی و درمانی الزهرا(س) رشت

صفیر گیلان/رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به منظور بررسی کم و کیف خدمات سلامت از مرکز آموزشی و درمانی الزهرا(س) رشت بازدید کرد.