بازسازی ، تاریخی رشت ، ساختمان های Archives - صفیر گیلان
بازسازی ساختمان های تاریخی رشت/ بررسی تشکیل کمیسیون جدید در شورا 03 اردیبهشت 1403
رئیس شورای شهر رشت :

بازسازی ساختمان های تاریخی رشت/ بررسی تشکیل کمیسیون جدید در شورا

صفیرگیلان/رئیس شورای شهر رشت با بیان اینکه معماری های بسیار زیبایی در رشت وجود دارد گفت: در شهر رشت معماری های بسیار زیبایی مربوط به ادوار گذشته وجود دارد که نشان دهنده پیشینه معماری است و تاکید داریم چنین ساختمان هایی باید بازسازی شوند