بازنشستگان،دکتر میرهاشم موسوی ،مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی Archives - صفیر گیلان
حقوق شهریور ماه بازنشستگان سایر سطوح ، بر مبنای احکام جدید پرداخت می‌شود 29 مرداد 1401
دکتر میرهاشم موسوی ، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی خبر داد:

حقوق شهریور ماه بازنشستگان سایر سطوح ، بر مبنای احکام جدید پرداخت می‌شود

دکتر میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی که به همراه سرپرست وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مجمع عمومی کانون عالی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در بندرانزلی شرکت کرده بود در ارتباط زنده تلفنی با واحد خبر سیما از صدور احکام جدید و پرداخت مستمری بازنشستگان سایر سطوح ، مطابق ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار در شهریور ماه خبر داد .