بازنشستگان، افزایش سن بازنشستگی،سازمان تأمین اجتماعی،مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی،میرهاشم موسوی Archives - صفیر گیلان
از بازگشت مجدد بازنشستگان به کار تا ماجرای افزایش سن بازنشستگی 01 مرداد 1402
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد؛

از بازگشت مجدد بازنشستگان به کار تا ماجرای افزایش سن بازنشستگی

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی توضیحاتی درباره ماجرای افزایش سن بازنشستگی و بازگشت دوباره بازنشستگان به کسب کار ارائه داد.