بازنشستگان ،بازنشستگان تامین اجتماعی گیلان ، Archives - صفیر گیلان
افزایش بیش از ۵۱۰۰ نفر به بازنشستگان تامین اجتماعی گیلان   22 آذر 1402
در هفت ماهه لغایت مهر سالجاری صورت گرفت :

افزایش بیش از ۵۱۰۰ نفر به بازنشستگان تامین اجتماعی گیلان  

صفیر گیلان ؛در هفت ماهه لغایت مهرماه سالجاری حدود ۶۸۰۰ نفر به جرگه مستمری بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان افزوده شدکه ۷۵ درصد آنها یعنی بیش از پنج هزار نفر را بازنشستگان تشکیل می دهند .