بازنگری،کسب و کار،منطقه آزاد انزلی،کاظمیان،صدور مجوز،فعالیت اقتصادی Archives - صفیر گیلان
با بازنگری و اصلاح فرایندهای کسب و کار و بهره گیری از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی منطقه ؛ فرآیند صدور مجوزات فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد انزلی تسهیل می شود 01 دی 1400
سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی بیان کرد

با بازنگری و اصلاح فرایندهای کسب و کار و بهره گیری از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی منطقه ؛ فرآیند صدور مجوزات فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد انزلی تسهیل می شود

صفیر گیلان؛فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی که در حدود ۱۴۰ هکتار می باشد هم اکنون چهار مجتمع تجاری،اداری مشغول به فعالیت بوده که در بالغ بر ۲۱۰۰ غرفه تجاری-اداری فعال مجتمع های مذکور بیش از ۳۵۰۰ نفر مشغول به فعالیت می باشند