بازگشایی خیابان اقتصاد،خیابان،خیابان رشت،نمایندگان مردم رشت در مجلس شورای Archives - صفیر گیلان
بازگشایی خیابان اقتصاد رشت 11 مهر 1401
با تلاش و پیگیریهای مستمر سید امیر حسین علوی،

بازگشایی خیابان اقتصاد رشت

به دستور شهردار رشت فرآیند تخریب و بازگشایی خیابان اقتصاد ظهر امروز آغاز گردید.