بانوان گیلانی، تامین اجتماعی گیلان، زنان خانه ،بیمه ،علی حسین نژاد Archives - صفیر گیلان
بیش از ۳۶۰۰۰ نفر از بانوان گیلانی در زمره بیمه شدگان زنان خانه دار قرار دارند 16 فروردین 1401
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان،

بیش از ۳۶۰۰۰ نفر از بانوان گیلانی در زمره بیمه شدگان زنان خانه دار قرار دارند

صفیر گیلان؛تمامی دختران بالای ۱۸ سال و بانوان کمتر از ۵۰ سال میتوانند با انعقاد قرارداد بیمه ای به صورت غیرحضوری و انتخاب نرخ دلخواه و پرداخت سرانه درمان از تعهدات بلندمدت و پوشش های درمانی این سازمان برخوردار گردند