بانوان گیلانی، زنان ،پوشش بیمه زنان خانه دار،تامین اجتماعی Archives - صفیر گیلان
ملحق شدن بیش از ۴۵۰۰ نفر از بانوان گیلانی به پوشش بیمه زنان خانه دار تامین اجتماعی 17 اردیبهشت 1401
در سال 1400 صورت پذیرفت :

ملحق شدن بیش از ۴۵۰۰ نفر از بانوان گیلانی به پوشش بیمه زنان خانه دار تامین اجتماعی

صفیر گیلان؛تعداد بانوان گیلانی تحت پوشش بیمه زنان خانه دار در سال گذشته با ۱۴ درصد رشد به بیش از ۳۶۰۰۰ نفر افزایش یافت .