بانک ،اربعین، بیمارستان رازی رشت،کپسول اکسیژن،ستاد بازسازی عتبات و عالیات Archives - صفیر گیلان
بانک امانات کپسول اکسیژن در بیمارستان رازی رشت راه اندازی شد 04 شهریور 1400
رئیس ستاد باز سازی عتبات و عالیات گیلان

بانک امانات کپسول اکسیژن در بیمارستان رازی رشت راه اندازی شد

صفیر گیلان؛مجید دوهندو » در حاشیه افتتاح موکب محسنین در بیمارستان رازی رشت اظهار داشت: کمک به هم نوع در بحران ها یکی از مهمترین خدماتی است که عتبات و عالیات انجام داده است.‌