بخش مرکزی شهرستان رودبار،روستای جوُبُن،سایت همراه اول،سایت ،همراه اول Archives - صفیر گیلان
ارتقاء سایت همراه اول روستای جوُبُن از توابع بخش مرکزی شهرستان رودبار 08 آذر 1400
 رئیس اداره مخابرات شهرستان رودبار خبر داد؛

ارتقاء سایت همراه اول روستای جوُبُن از توابع بخش مرکزی شهرستان رودبار

صفیر گیلان؛با ارتقاء سایت همراه اول روستای جوُبُن از توابع بخش مرکزی شهرستان رودبار ، پوشش آنتن دهی افزایش یافت.