بذر ، برنج،مؤسسه تحقیقات برنج کشور،مزرعه Archives - صفیر گیلان
استفاده از بذر گواهی شده در افزایش عملکرد محصول برنج موثر است 03 خرداد 1400
رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور:

استفاده از بذر گواهی شده در افزایش عملکرد محصول برنج موثر است

صفیر گیلان،رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور باتأکید بر لزوم استفاده شالیکاران از بذر گواهی شده استاندارد، گفت: خلوص بذر گواهی شده بالای ۹۵ درصد است.