براساسید گریم معصومی، خلیل بهروزی فر، نماینده فومن و شفت ، مجلس Archives - صفیر گیلان
برای اولین از حوزه انتخابیه شفت و فومن سید کریم معصومی وارد بهارستان شد 12 اسفند 1402
رسمی ،

برای اولین از حوزه انتخابیه شفت و فومن سید کریم معصومی وارد بهارستان شد

صفیر گیلان/براساس خبرهای غیررسمی، معصومی با کسب بیش از ۲۱ هزار رای موفق شد خلیل بهروزی فر نماینده فعلی فومن و شفت در مجلس را ناکام بگذارد