برداشت پیله تر،شهرستان شفت،نوغانداری Archives - صفیر گیلان
اغاز برداشت پیله تر درشهرستان شفت+تصاویر 21 خرداد 1400
رییس جهاد  کشاورزی شفت بر داد،

اغاز برداشت پیله تر درشهرستان شفت+تصاویر

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شفت از  اغاز برداشت پیله تر درشهرستان خبر داد و گفت:شهرستان شفت دارای ۵۵۰ هکتارتوتستان میباشد