برق منطقه‌ای گیلان، حرارت،پست و خطوط برق Archives - صفیر گیلان
۹۰ نقطه حرارتی شناسایی و رفع عیب شد 15 شهریور 1401
مدیر امور نظارت بر تعمیرات پست ها و خطوط برق منطقه ای گیلان:

۹۰ نقطه حرارتی شناسایی و رفع عیب شد

مغایرتهای حرارتی بیش از ۱۰۰ درجه سانتیگراد در پست ها و خطوط با موفقیت برطرف شد.