برق منطقه ای گیلان،روابط عمومی،جشنواره ارزیابی روابط عمومی‌های صنعت آب و برق،روابط عمومی برق منطقه‌ای گیلان،شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان Archives - صفیر گیلان
روابط عمومی برق منطقه‌ای گیلان در بخش «ارتباط با مطبوعات» به عنوان دستگاه برتر کشور معرفی و تقدیر شد 26 بهمن 1401
در جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌های وزارت نیرو:

روابط عمومی برق منطقه‌ای گیلان در بخش «ارتباط با مطبوعات» به عنوان دستگاه برتر کشور معرفی و تقدیر شد

عنوان شایسته تقدیر در بخش «ارتباط با مطبوعات» در جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌های صنعت آب و برق کشور به روابط عمومی برق منطقه‌ای گیلان رسید.