برق منطقه ای گیلان،ظرفیت پست شهدای نفوت صومعه سرا،مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان، Archives - صفیر گیلان
آغاز عملیات اجرایی افزایش ظرفیت پست شهدای نفوت صومعه سرا 13 اردیبهشت 1402
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی افزایش ظرفیت پست شهدای نفوت صومعه سرا

عملیات اجرایی افزایش ظرفیت بخش فوق توزیع پست شهدای نفوت صومعه سرا آغاز شد