برق و گاز،مصرف گازریالزمستان سرد،شرکت برق منطقه ای گیلان Archives - صفیر گیلان
راهکارهای کاهش مصرف برق و گاز در زمستان 25 دی 1401
شورای روابط عمومی صنعت برق شمال کشور:

راهکارهای کاهش مصرف برق و گاز در زمستان

شورای روابط عمومی صنعت برق شمال کشور ازچند راهکار موثر برای کاهش مصرف برق و گاز در زمستان خبر داد