برق گیلان،اوج بار ، شرکت برق منطقه ای گیلان Archives - صفیر گیلان
برق گیلان با اجرای ۱۱ طرح مهم از اوج بار تابستان ۱۴۰۳ عبور می کند 03 دی 1402
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان:

برق گیلان با اجرای ۱۱ طرح مهم از اوج بار تابستان ۱۴۰۳ عبور می کند

محمود دشت بزرگ گفت: برای عبور موفق از اوج مصرف تابستان ۱۴۰۳، ۷ اقدام در قالب ۱۱ طرح مهم و تکمیل پروژه های مختلف انتقال و فوق توزیع در بخش خطوط و پست از سوی وزارت نیرو به برق منطقه ای گیلان محول شده است.