برق گیلان،صفیر گیلان،بهمن داراب زاده،شرکت برق منطقه ای گیلان،بازدید نماینده،شهرستان رشت ،خمام Archives - صفیر گیلان
بازدید نماینده مردم شریف شهرستان رشت و خمام از پروژه های برق گیلان 02 بهمن 1400
در غرب رشت و سلیمانداراب

بازدید نماینده مردم شریف شهرستان رشت و خمام از پروژه های برق گیلان

صفیر گیلان؛جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شریف شهرستان رشت و خمام از پروژه های پست غرب رشت و سلیمانداراب شرکت برق منطقه ای گیلان بازدید نمودند.